بررسي وضعيت شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش خضرآباد
بررسي وضعيت شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش خضرآباد
در نشستي با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري وضعيت شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش خضرآباد شهرستان اشكذر بررسي شد.
تقدير مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري از مديريت شعب بانك كشاورزي استان
تقدير مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري از مديريت شعب بانك كشاورزي استان
مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري با اهداء لوحي از "فرهاد كشميرشكن" مديريت شعب بانك كشاورزي استان يزد تقدير و تشكر نمود.
چهارمين نشست كميته فني عمران روستاييِ استان در سال 97
چهارمين نشست كميته فني عمران روستاييِ استان در سال 97
چهارمين نشست كميته فني عمران روستاييِ استان با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد، در محل دفتر امور روستايي برگزار شد.
نشست بررسي وضعيت شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش مركزي اشكذر برگزار شد.
نشست بررسي وضعيت شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش مركزي اشكذر برگزار شد.
با حضور معاون دفتر امور روستايي و شوراها نشستي با موضوع بررسي وضعيت شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش مركزي اشكذر برگزار شد.
نهادسازی و تغيير نگرش دو عامل مهم در ايجاد توسعه
مديركل دفتر امور روستايی و شوراهای استانداری مطرح کرد:
نهادسازی و تغيير نگرش دو عامل مهم در ايجاد توسعه
با همكاری دفتر امور روستايی و شوراهای استانداری يزد و شركت تمدن پويا همایشی با عنوان ‌آينده‌پژوهی و مدل‌های كسب و كار روستايی برگزار شد.
سومين نشست كميته فني عمران روستاييِ استان در سال 97
سومين نشست كميته فني عمران روستاييِ استان در سال 97
سومين نشست كميته فني عمران روستاييِ استان با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد و بخشدار مركزي بهاباد در محل دفتر امور روستايي برگزار شد.
نمایش 1 - 6 از 613 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 103