مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري يزد :
مسئولان براي تحقق اشتغالزايي در روستاها اهتمام جدي دارند
در نشست تسهيلات ارزان قيمت و سرمايه گذاري و اشتغال در روستاها كه با حضور مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري يزد،‌ جمعي از معاونين فرمانداران و بخشداران و همچنين مديران شعب بانكها كه در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد، فعال تر شدن كميته...
واگذاري دستگاه بَكهولودر به سه دهياري در استان
سه دستگاه خودرو بَكهولودر به ارزش6570 ميليون ريال به دهياريهاي درين ، توران پشت و رشكوئيه واگذار شد.
برپايي نمايشگاه توانمنديهاي زنان روستايي در روستاي اكرميه يزد
مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري يزد از نمایشگاه توانمندیهای زنان كارآفرين روستايي در روستاي اكرميه بازديد كرد.
مديركل دفترامور روستايي وشوراهاي استانداري يزد :
توجه و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز مهمترين اولويت مسئولين فني
مديركل دفترامور روستايي وشوراهاي استانداري يزد، توجه و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز را مهمترين اولويت مسئولين فني برشمرد و بر تسريع در روند تشكيل و تكميل پرونده و همچنين اجراي احكام صادره تاكيد كرد.
نمایش 7 - 12 از 509 نتیجه
آیتم در هر صفحه 6
از 85