نمایشگر دسته ای مطالباين طرح براي اولين بار در روستاهای استان یزد اجرا مي شود

به گزارش دفتر امور روستايي شوراها / مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری يزد گفت :این طرح با هدف فرهنگ سازی و آموزش تفکیک زباله از مبدا و تفکیک زباله های ترو خشک در روستای اکرمیه یزد آغاز شده است.

یارمند افزود: قراره در آینده نزدیک این طرح در تمامی روستاهای استان نیز اجرا شود .

این طرح توسط شرکت تعاونی همیاری دهیاریهای بخش مرکزی یزد انجام میشود که در این زمینه 4 نفر به طور مستقیم و 10 نفر بصورت غیر مستقیم فعالیت می کنند.