نمایشگر دسته ای مطالب

ارائه تسهيلات ارزان قيمت به سرمايه گذاري و اشتغالزايي روستايي با عامليت بانك پارسيان


به گزارش دفتر امور روستايي وشوراها / در نشستي با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ، مديركل ستاد فرمان اجرايي حضرت امام در يزد و مديرشعب بانك پارسيان يزد در خصوص دستورالعمل اجرايي تفاهم نامه اي در راستاي پرداخت تسهيلات به متقاضيان سرمايه گذاري و اشتغالزايي روستايي بحث و تبادل نظر شد.

در اين نشست در خصوص راهكارهاي اجراي تفاهم نامه منعقد شده ما بين معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور ،‌ ستاد فرمان اجرايي امام و همچنين بانك پارسيان قرار است تا تسهيلات ارزان قيمت به نرخ 8 درصد به سرمايه گذاري و اشتغالزايي روستايي پرداخت شود.