نمایشگر دسته ای مطالب

ارائه تسهيلات كم‌بهره به روستائيان در راستاي اشتغال پايدارتشریح قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، میزان اعتبار تخصیصی به مناطق روستایی استان و اهداف دولت تدبیر و امید در جهت ایجاد اشتغال از محل صندوق توسعه ملی از محورهای اصلی گفتگو در کمیته اشتغال بخش خرانق بود.
مديركل دفتر امور روستايي و شوراها با اشاره به مشارکت بالای مردم در انتخاب دولت تدبیر و امید هدف و پیام این مشارکت را اصلاحات در همه عرصه‌ها به ویژه حوزه اشتغال دانست و گفت: بدون شک حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی و مشارکت 100 درصدی در روستاها نشانه رضایتمندی مردم به ویژه روستاییان از اقدامات سازنده دولت تدبیر و امید به ویژه در حوزه اشتغال است که این امر مسئولیت نمایندگان مردم در شهرها و روستاها را سنگین ترمی‌کند.
يارمند اتفاق خوب دیگر در این قانون را سهم بندی دستگاه‌های مربوطه در جهت ایجاد اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: تسهیلات ارائه شده در این طرح عظیم اشتغالزایی در حوزه‌های طرح‌های ایجادی و توسعه ای و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تعریف شده، که از این میزان سهم طرح‌های کشاورزی 45 درصد، صنایع کوچک و معادن 10 درصد، حوزه فناوری اطلاعات 15 درصد، گردشگری 10 درصد، صنایع دستی 10 درصد و سرمایه در گردش 10 درصد خواهد بود.
وی در پایان به اهداف دولت از ایجاد اشتغال از محل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: ایجاد اشتغال جدید، درآمدافزایی و حفظ منافع اقتصادی روستا از اهداف دولت در زمینه اشتغالزایی است و تاکید کرد تسهیلات اشتغال روستایی با دوره مشارکت مدنی دو ساله، دوره تنفس یک سال، فروش اقساطی شش ساله و دوره تامین مالی 18 ماه (سرمایه در گردش) ارائه خواهد شد.
خالصي بخشدار خرانق نيز در اين نشست به تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص روند طرح‌های اشتغال‌زا در روستاهاي اين بخش پرداخت.