نمایشگر دسته ای مطالب

آشنايي و معرفي روستاهاي استان در راديو يزد


به گزارش دفتر امور روستايي وشوراها / ويژه برنامه اهل آبادی با رويكرد آشنايي با روستاهاي استان از راديو يزد پخش مي شود.

در اين برنامه مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري يزد در بخش گلگشت به معرفي ظرفيت و پتانسيل روستاهاي هدف گردشگري استان مي پردازد.

برنامه اهل آبادي شنبه تا چهارشنبه هرهفته از ساعت 20:30 الی 21 از راديو يزد به روي آنتن مي رود .