نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد از طرحها و پروژه هاي اشتغالزايي و عمراني روستاهاي شهرستان بهاباد


 

مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري به همراه بخشدار مركزي بهاباد و آسفيچ از طرحهاي اشتغالزايي ، گردشگري و پروژه هاي عمراني در دست احداث در روستاهاي آسفيچ، كويجان،‌ بنستان، احمدآباد، گرگين آباد و ده محمدرفيع بازديد كرد.

يارمند با حضور در اين روستاها از نزديك با مسائل و مشكلات آنها آشنا شد و بر كيفيت بخشي و تسريع در روند اجراي پروژه ها تاكيد كرد.