نمایشگر دسته ای مطالبجمعي از بخشداران خوزستان به همراه مديران عامل شركتهاي تعاوني دهياريهاي اين استان كه به مدت سه روز در يزد حضور داشتند، از چند روستاي هدف گردشگري اين استان بازديد كردند.

مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ضمن خيرمقدم به بخشداران استان خوزستان، به جهاني شدن شهر يزد اشاره كرد و افزود : ابنيه تاريخي ، آداب و رسوم مردم و سبك معماري اصيل ايراني را مي توان به عينه در اين شهر مشاهده كرد.

يارمند به موضوع اشتغال و سرمايه گذاري در روستاها اشاره كرد و گفت : در دولت يازدهم و دوازدهم تاكنون تسهيلات خوبي در روستاها به متقاضيان پرداخت شده است كه اميدواريم روستائيان عزيز با همتي كه دارند بتوانند با كارآفريني در روستاها،‌ اشتغال جوانان در روستا فراهم كنند.

وي در ادامه به گزارشي از فعاليتهاي صورت گرفته در روستاهاي استان يزد پرداخت.