نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد بخشداران استان خوزستان از روستاهاي استان يزد


مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ضمن خيرمقدم به بخشداران استان خوزستان، به جهاني شدن شهر يزد اشاره كرد و افزود : ابنيه تاريخي ، آداب و رسوم مردم و سبك معماري اصيل ايراني را مي توان به عينه در اين شهر مشاهده كرد.

يارمند به موضوع اشتغال و سرمايه گذاري در روستاها اشاره كرد و گفت : در دولت يازدهم و دوازدهم تاكنون تسهيلات خوبي در روستاها به متقاضيان پرداخت شده است كه اميدواريم روستائيان عزيز با همتي كه دارند بتوانند با كارآفريني در روستاها،‌ اشتغال جوانان در روستا فراهم كنند.

وي در ادامه به گزارشي از فعاليتهاي صورت گرفته در روستاهاي استان يزد پرداخت.