نمایشگر دسته ای مطالب


يارمند مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري با حضور در نمایندگی روزنامه همشهری در يزد ، به تشريح فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته دولت تدبير و اميد در حوزه روستاهاي استان پرداخت.