نمایشگر دسته ای مطالب

بازديد پروژه‌هاي عمراني روستاي عصمت‌آباد شهرستان مهريز


با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد،بخشدار مركزي مهريز و همچنين مسئولين محلي روستاي عصمت‌آباد از پروژه‌هاي عمران و آباداني اين روستا بازديد بعمل آمد.