نمایشگر دسته ای مطالب

بررسی مسائل و مشکلات روستای خوسف شهرستان بهاباد


به گزارش دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد؛ با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها، معاون امور دهیاری‌ها و شوراها، مدیر بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر و همچنین جمعی از اهالی روستای خوسف مشکلات و مسائل این روستا مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

روستای خوسف در ۱۱۰ کیلومتری شهرستان بافق  وهمچنین ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی بخش بهاباد  قرار گرفته است و از توابع شهرستان بهاباد می‌باشد.