نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاري دوره آموزشي مسئولين مالي دهياري‌ها


در اين دوره آموزشي مباحثي از جمله نحوه تهيه و تنظيم اصلاحيه، متمم و تفريغ بودجه سال 1396 دهياري‌ها، هزينه‌كرد دهياري‌ها بر اساس بخشنامه بودجه 1397 و آيين‌نامه مالي دهياري‌ها، حسابرسي ضمني توسط دفتر امور روستايي و شوراها و كنترل و نظارت مسئولين مالي دهياري‌ها بر كاركرد ماشين‌آلات و عوارض صدور پروانه‌هاي ساختماني در دستوركار قرار داشت.

مديركل دفتر امور روستايي و شوراها نيز با حضور در اين دوره آموزشي ضمن تقدير و تشكر از مسئولين مالي دهياري‌ها خواستار شفاف‌سازي امور مالي و هزينه‌كرد اعتبارات در چارچوب قوانين و آيين‌نامه مالي دهياري و بخشنامه بودجه سال 1397 شد. وي همچنين بر پرداخت به موقع حقوق، بيمه و مزاياي دهياران، تعامل بيشتر با شركت‌هاي تعاوني دهياري‌ها و اجراي قوانين و مقررات و نامه‌هاي ابلاغي از سوي دفتر امور روستايي به منظور هماهنگي و وحدت رويه تأكيد كرد.