نمایشگر دسته ای مطالب

بهره‌برداري از پروژه‌هاي عمران و آباداني روستايي بخش نير شهرستان تفت


 اين پروژه‌ها شامل 20هزار متر زيرسازي و آسفالت از محل اعتبارات دهياري‌ها توسط شركت تعاوني دهياريهاي بخش نير و 12هزار متر از محل اعتبارات روستاهاي فاقد دهياري بود. همچنين در اين مراسم عمليات سنگفرش و پارك درون‌محله‌اي روستاي محل بغل سخويد با اعتباري بالغ بر دو و نيم ميليارد ريال و محوطه‌سازي روستاي آقابزرگي با اعتباري بالغ بر 650ميليون ريال به بهره برداري رسيد.