نمایشگر دسته ای مطالبجلسه بررسي منابع طبيعي و آبخيزداري استان در راستاي طرح توسعه شهرستان بهاباد با حضور «محمود زارع رشکوئیه» مديركل دفتر امور روستايي و شوراها، برگزار شد

به گزارش روابط عمومي دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد، جلسه بررسي منابع طبيعي و آبخيزداري استان در راستاي طرح توسعه شهرستان بهاباد با حضور «محمود زارع رشکوئیه»  مديركل دفتر امور روستايي و شوراها،  معاونين و كارشناسان اين دفتر با فرماندار و مدير كل منابع طبيعي شهرستان بهاباد در محل دفتر امور روستايي و شوراها برگزار شد.آدرس کوتاه :