نمایشگر دسته ای مطالبجلسه توجيهي بهورزان، دهياران، و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي شهرستان خاتم با حضور فرماندار و معاون فرماندار شهرستان خاتم و عوامل مجموعه بنياد خيريه نوآوران سلامت جهت غربالگري بيماران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد، جلسه توجيهي بهورزان، دهياران، و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي شهرستان خاتم با حضور فرماندار و معاون فرماندار شهرستان خاتم و عوامل مجموعه بنياد خيريه نوآوران سلامت جهت غربالگري بيماران، در محل فرمانداري شهرستان خاتم برگزار شد.آدرس کوتاه :