نمایشگر دسته ای مطالبجلسه هم انديشي و ارائه راهكارهاي توسعه فرهنگي شهرستان بهاباد با حضور مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، امام جمعه و فرماندار شهرستان بهاباد به همراه جمعي از مديران دستگاه هاي دولتي شهرستان بهاباد در سالن موحدين استانداري يزد برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد، با عنايت به ابلاغ وزير محترم كشور مبني بر ضرورت رسيدگي همه جانبه و مبتني بر اصول و برنامه ريزي به نقاط بحراني كشور و با توجه به انتخاب شهرستان بهاباد در زمره 31 شهرستان كشور وتاكيد استاندار يزد براي تحقق اين مهم و درخواست امام جمعه بهاباد،  جلسه هم انديشي و ارائه راهكارهاي توسعه فرهنگي شهرستان بهاباد با حضور مدير كل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري، امام جمعه و فرماندار شهرستان بهاباد به همراه جمعي از مديران دستگاه هاي دولتي شهرستان بهاباد در سالن موحدين استانداري يزد برگزار گرديد.آدرس کوتاه :