نمایشگر دسته ای مطالب

حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد در نشست هم‌انديشي توسعه و ايجاد اشتغال پايدار روستايي و عشايري


در اين نشست كه در راستاي تسهيل اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار روستايي و عشايري و به منظور تبيين دستورالعمل اجرايي آن، بررسي مشكلات اجرايي احتمالي و هماهنگي‌هاي لازم برگزار شد؛ وزير محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون محترم توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، مديران كل محترم دفاتر امور روستايي و شوراهاي استانداريها و مديران كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي حضور داشتند.