نمایشگر دسته ای مطالب

ديدار اعضاي شورای اسلامی شهر تفت با مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد


اعضاي شورای اسلامی شهر تفت با «محمود زارع رشكوئيه» مدیرکل دفتر امور روستايي و شوراهای استانداری يزد دیدار و به بیان مسائل مربوط به شهرداری و شورای شهر تفت پرداختند.

كشاورزي و بهره‌وري بيشتر آب، مشکلات زیست محیطی، معماری و شهرسازی، توسعه صنعت گردشگري، تحقق درآمدهای پایدار و مدیریت یکپارچه شهری از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مطرح شد.