نمایشگر دسته ای مطالب

سومين نشست كميته فني عمران روستاييِ استان در سال 97


مديركل دفتر امور روستايي و شوراها در اين نشست ضمن ارائه راهكارهايي در جهت بهبود كيفيت پروژه‌هاي عمراني بر اجراي سياست‌هاي حوزه عمراني و رعايت نكات فني در خصوص صرفه‌جويي در هزينه‌ها و بهره‌وري بيشتر در اجراي پروژه‌هاي عمراني دهياري‌ها تأكيد كرد.

در اين نشست كه به‌دليل اهميت پروژه‌هاي پيشنهادي نسبت به ساير پروژه‌هاي بخش‌هاي ‌مركزي بهاباد و آسفيج، در كميته فني استان مطرح شد؛ در مورد طرح‌هاي عمراني روستاهاي بخش‌هاي مذكور بحث و تصميم‌گيري شد.