نمایشگر دسته ای مطالبسومين نشست كميته فني عمران روستاييِ استان با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد و بخشدار مركزي بهاباد در محل دفتر امور روستايي برگزار شد.

مديركل دفتر امور روستايي و شوراها در اين نشست ضمن ارائه راهكارهايي در جهت بهبود كيفيت پروژه‌هاي عمراني بر اجراي سياست‌هاي حوزه عمراني و رعايت نكات فني در خصوص صرفه‌جويي در هزينه‌ها و بهره‌وري بيشتر در اجراي پروژه‌هاي عمراني دهياري‌ها تأكيد كرد.

در اين نشست كه به‌دليل اهميت پروژه‌هاي پيشنهادي نسبت به ساير پروژه‌هاي بخش‌هاي ‌مركزي بهاباد و آسفيج، در كميته فني استان مطرح شد؛ در مورد طرح‌هاي عمراني روستاهاي بخش‌هاي مذكور بحث و تصميم‌گيري شد.