نمایشگر دسته ای مطالب

ششمين نشست كميته فني عمران روستاييِ استان در سالي 97 برگزار شد.


در اين نشست پيرامون مديريت هزينه‌ها و كيفيت و نحوه اجراي آن دسته از پروژه‌هايي كه از درجه اهميت بالاتري برخوردار بودند بحث و تصميم‌گيري شد؛ زيرسازي و آسفالت معابر، بهسازي  معابر،احداث اماكن ورزشي، احداث پارك روستايي و... از جمله پروژه‌هاي عمراني روستاهاي شمسي، ابراهيم‌آباد، شرف‌آباد، همت‌آباد، بندرآباد و حسن‌آباد بود كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.