نمایشگر دسته ای مطالب

نشست بررسي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و اشتغال‌زايي در روستا


در اين نشست‌ كه برخي از متقاضيان تسهيلات اشتغال‌زايي در روستاها نيز حضور يافتند به بيان روند اجراي پروژه‌هاي در حال احداث و مسائل و مشكلات پيش روي پرداخت تسهيلات اشتغال‌زايي پرداختند.