نمایشگر دسته ای مطالبدر نشستي با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، مديركل ستاد فرمان اجرايي حضرت امام (ره) در يزد و مديرشعب بانك پارسيان يزد پيرامون طرح‌هاي اقتصادي توجيه‌دار و اشتغال‌زا در روستاها در محل ستاد اجرايي فرمان امام بحث و تصميم‌گيري شد.

در اين نشست‌ كه برخي از متقاضيان تسهيلات اشتغال‌زايي در روستاها نيز حضور يافتند به بيان روند اجراي پروژه‌هاي در حال احداث و مسائل و مشكلات پيش روي پرداخت تسهيلات اشتغال‌زايي پرداختند.