نمایشگر دسته ای مطالب

نشست بررسي طرح مناريد در چهار بخش استان


به گزارش دفتر امور روستايي وشوراها / در نشستي با حضور مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري ، مديركل منابع طبيعي استان ،بخشداران مهريز ، ، خضرآباد و مسئولان و دست اندركاران اجرايي پروژه / هماهنگي در خصوص اجراي تفاهم نامه هاي تعميم دستاوردهاي پروژه بين المللي مناريد در بخشهاي مهريز،ميبد،بافق و طرح مديريت جامع حوزه آبخيزداري در اشكذر مورد بحث و بررسي قراگرفت .