نمایشگر دسته ای مطالب

نشست كميته بررسي مسائل و مشكلات پيش‌روي پرداخت تسهيلات اشتغال‌زايي روستايي از بانك سينا


در اين نشست كه با حضور مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري يزد، معاون اعتبارات بانك سينا كشور و سرپرست بانك سينا جنوب شرق كشور، مسائل و مشكلات پيش روي پرداخت تسهيلات اشتغال‌زايي روستايي از بانك سينا بررسي و بر تسريع در روند پرداخت تسهيلات تاكيد شد.

متقاضيان تسهيلات اشتغال‌زايي در روستاها كه طرح‌هاي آنها مصوب شده بود نيز با حضور در اين نشست به بيان مسائل و مشكلات پيش رو پرداختند.