نمایشگر دسته ای مطالب

نشست كميته فني عمران روستايي بخش‌هاي مركزي بهاباد و آسفيج


در اين نشست كه دهياران روستاهاي جعفرآباد، رحيم‌آباد، علي‌آبادملاعليرضا، گرگين‌آباد و احمدآباد بخش مركزي بهاباد و همچنين دهياران روستاهاي آريج، ببروئيه و كمكوئيه بخش آسفيج نيز حضور داشتند؛ پيرامون طرح‌هاي عمراني روستاهاي مذكور و اجراي آنها بحث و تصميم‌گيري شد.