نمایشگر دسته ای مطالبدر ادامه سلسله نشست‌هاي كميته فني عمران روستايي، نشست كميته فني بخش‌هاي مركزي بهاباد و آسفيج با حضور نمايندگاني از دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري، بخشداران و مسئولان فني و مالي دهياري‌هاي بخش‌هاي مذكور در محل فرمانداري بهاباد برگزار شد.

در اين نشست پيرامون مديريت هزينه‌‎ها و كيفيت و نحوه اجراي پروژه‌هاي عمراني روستاهاي رحيم‌آباد، علي‌آبادملاعليرضا، گرگين‌آباد و احمدآباد، آريج، ببروئيه، بنستان، كريم‌آباد، خيرآباد و دهنوملااسماعيل بحث و تصميم‌گيري شد و پروژه‌هاي با اهميت بيشتر به كميته فني استان ارجاع داده شد.