نمایشگر دسته ای مطالب

نشست كميته فني عمران روستايي بخش‌هاي مركزي بهاباد و آسفيج برگزار شد.


در اين نشست پيرامون مديريت هزينه‌‎ها و كيفيت و نحوه اجراي پروژه‌هاي عمراني روستاهاي رحيم‌آباد، علي‌آبادملاعليرضا، گرگين‌آباد و احمدآباد، آريج، ببروئيه، بنستان، كريم‌آباد، خيرآباد و دهنوملااسماعيل بحث و تصميم‌گيري شد و پروژه‌هاي با اهميت بيشتر به كميته فني استان ارجاع داده شد.