نمایشگر دسته ای مطالب

نشست كميته فني عمران روستايي بخش بفروئيه شهرستان ميبد


 

همچنين در حاشيه اين نشست كه دهياران روستاهاي مزرعه بيده و حسن‌آباد نيز حضور داشتند؛ از پروژه‌هاي عمراني اجرا شده و در حال اجراي روستاهاي مذكوراز جمله بهسازي كوچه‌ها، احداث استخر و زورخانه بازديد بعمل آمد.