نمایشگر دسته ای مطالبنشست هم انديشي «محمود زارع رشکوئیه» مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد با كارآفرينان برتر يزد در راستاي شركت در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور

به گزارش روابط عمومي دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد، در راستاي شركت در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور كه در تاريخ ۲۴ لغایت ۲۷ مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های تهران برگزار خواهد شد، جلسه اي با رياست «محمود زارع رشکوئیه» مدیر کل  دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد با كارآفرينان برتر يزد در محل اين دفتر برگزار شد.آدرس کوتاه :