نمایشگر دسته ای مطالب

وضعيت شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش مركزي تفت بررسي شد


مديركل دفتر امور روستايي وشوراها در اين نشست بر تعامل بيشتر شركت‌هاي تعاوني دهياري‌ها با بخشداري‌ها، انجام پروژه‌هاي عمراني با كيفيت مناسب، نازل‌ترين قيمت و كوتاه‌ترين زمان ممكن و درآمدزايي با استفاده از فرصت‌هاي سرمايه‌‎گذاري مناسب تأكيد كرد.

در اين نشست كه بخشدار، مديرعامل و هيئت مديره شركت تعاوني دهياري‌هاي بخش مركزي تفت نيز حضور داشتند؛ ضمن ارائه گزارشي از عملكرد شركت تعاوني مذكور از سوي هيئت مديره شركت، در خصوص انتظام و روند شفاف‌سازي امور مالي و حسابرسي و نيز طرح‌ها و برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري اين شركت در سال جاري بحث و تبادل نظر شد.

گفتني است اينگونه نشست‌ها در جهت نظارت بر عملكرد شركت‌هاي تعاوني دهياري‌ها و با هدف ساماندهي، آگاهي‌بخشي، شناسايي نقاط قوت و ضعف و رفع ايرادات احتمالي اين شركت‌ها بصورت مستمر برگزار خواهد شد.