نمایشگر دسته ای مطالب

پايان طرح واگذاري 15 دستگاه بَكهولودر به دهياريهاي استان


به گزارش دفتر امور روستايي شوراها / مديركل دفتر امور روستايي وشوراهاي استانداري گفت : در راستاي طرح واگذاري ماشين آلات عمراني ، صبح امروز با تحويل دو دستگاه به دهياريهاي فوق پرونده 15 دستگاه فاز اول به دهياريهاي واجدشرايط بسته شد.

يارمند افزود : در ادامه طرح واگذاري ماشين آلات عمراني در فاز دوم قرار است پس از نياز سنجي از دهياريهاي استان و مشخص شدن دستگاه مورد نياز دهياريها، تا پايان سال اين طرح اجرا و دستگاههاي مورد نياز به دهياريهاي واجد شرايط تحويل گردد.

وي گفت:در فاز اول طرح واگذاري ماشين آلات عمراني ، 15 دستگاه بكهولودر از ابتداي سال به دهياريهاي استان واگذار گرديد.

يارمند اعتبار تعلق گرفته برای خرید هر خودرو را 2190 میلیون ريال عنوان كرد كه 80 درصد این اعتبار از محل تسهيلات درآمدزايي پست بانك با نرخ 8 درصد و 20 درصد هم آوردۀ خود دهیاری ها بوده است.