نمایشگر دسته ای مطالب

پيرو دستور معاونت محترم توسعه روستايي و مناطق محروم كشور


مقيمي؛ مديركل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري يزد اعلام كرد پيرو دستور معاونت محترم توسعه روستايي و مناطق محروم كشور طرح جمع آوري اطلاعات واحدهاي توليدي روستايي با تعداد شاغلين بيش از 3 نفر در مناطق روستايي  به پايان رسيده است.

محمديان؛ از كارشناسان اين دفتر، بررسي زمينه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي در روستاها و همچنين شناسايي مشكلات احتمالي به منظور يافتن راهكارهاي عملي حل آن را از جمله اهداف اقدام به جمع آوري اطلاعات واحدهاي توليدي با تعداد شاغلين بيش از 3 نفر در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته استان ذكر كرده است.

نتايج اطلاعات بدست آمده حاكي از وجود 797 واحد توليدي مستقر در روستاها و مناطق كمتر توسعه يافته در استان است كه از اين تعداد،730 واحد توليدي فعال، 36 واحد توليدي نيمه فعال و 31 واحد توليدي غير فعال  بوده كه در مجموع، موجبات اشتغال 15039 نفر در اين مناطق را فراهم آورده اند.

مقيمي همچنين از مديراني كه در ارسال به موقع اطلاعات خواسته شده جديت و اهتمام ويژه به خرج داده اند تشكر و قدرداني نمود.