نمایشگر دسته ای مطالب

گزارش حسابرسي سنوات 95-93 دهياري‌هاي بخش خضرآباد شهرستان اشكذر بررسي شد.


معاون امور دهياري‌ها و شوراها در اين نشست ضمن تقدير از حضور گرم و اكثريتي دهياران و اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي بخش خضراباد، افزود: حدود رسيدگي در حسابرسي از دهياري‌ها در چهارچوب چند محور از جمله حساب‌هاي جاري دهياري‌ها، دفاتر مالي، اموال، حساب‌هاي دائمي، درآمدها، بودجه، تملك و ... قرار مي‌گيرد و اين فرآيند با هدف اطمينان از اداره بهينه امور، رعايت قوانين و مقررات و نيز تقويت نظام‌هاي مالي و مديريتي انجام مي‌شود.

گفتني است در اين نشست‌ كه بخشدار خضرآباد، كارشناسان دفتر امور روستايي و شوراها، اعضاي شوراي اسلامي و دهياران روستاهاي اين بخش‌ نيز حضور داشتند، ضمن بررسي گزارش حسابرسي دهياري‌ها طي سال‌هاي 93 الي 95، آموزش‌هاي لازم جهت اجراي صحيح مفاد قوانين مالي دهياري‌ها ارائه و بر پيگيري و پرداخت حقوق و مزاياي دهياران تأكيد شد.