نمایشگر دسته ای مطالب

تعيين تكليف احداث مجتمع فرهنگي ورزشي روستاي اكرميه


به گزارش دفتر امور روستايي و شوراها؛ در نشستي به رياست مديركل دفتر امور روستايي و شوراها و با حضور معاون دفتر امور روستايي و شوراها، معاون فرماندار و بخشدار مركزي يزد و همچنين مسئولاني از ادارات راه و شهرسازي و ورزش و جوانان استان در رابطه با تعيين تكليف احداث مجتمع فرهنگي ورزشي روستاي اكرميه بحث و تبادل نظر شد.